Kiezen kan wachten. Ontdek eerst maar eens wie je bent en wat bij jou past. En maak je keuze wanneer jij er klaar voor bent!

Nieuwe leerroute

Voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.

In schooljaar 2022-2023 zijn we in Hoogeveen van start gegaan met 10-14 onderwijs. De christelijke basisscholen van PricoH bieden deze leerroute aan in samenwerking met het Roelof van Echten College. We zijn begonnen met een kleine klas groep 7-leerlingen. Zij volgen deze nieuwe leerroute tot ze 14 jaar zijn. Dan maken ze een definitieve keuze voor een vervolgopleiding en gaan ze door naar klas 3 van het reguliere voortgezet onderwijs. Zo stromen ze in op het niveau dat écht bij ze past, op een moment dat ze er klaar voor zijn.

In het magazine Ouders van Roelof van het RvEC staat een uitgebreid artikel over 10-14 onderwijs in Hoogeveen.

Waarom 10-14 onderwijs?

Geen kind is hetzelfde.

Toch moeten alle kinderen in Nederland rond 12 jaar op hetzelfde moment een keuze maken voor een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs. Voor sommige leerlingen komt die keuze te snel. Omdat ze wat meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. En er zijn kinderen die juist eerder toe zijn aan een nieuwe, uitdagende leeromgeving.

De route volgt het kind.

Met 10-14 Hoogeveen laten we de knip tussen basis- en voortgezet onderwijs los. Zowel de knip in leeftijd, als de knip in leerstof. Daarmee sluiten we beter aan op hoe het tienerbrein werkt. Kinderen van deze leeftijd zijn namelijk steeds op zoek naar betekenis. Ze willen snappen waarom ze dingen leren, zodat het ook leuk blijft om te leren. In de wereld hangt alles met elkaar samen en zo geven we ook les. Daarnaast heeft het tienerbrein hulp nodig bij het plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden. Daarom bieden we de leerlingen een duidelijke structuur en is er veel aandacht voor coaching. Zo werken we aan vloeiende leerlijnen, waarin de ontwikkeling van het kind leidend is, in plaats van de leeftijd. Dat doen we door ’s middags thematisch te werken.

Groeien als mens.

Vanuit onze christelijke identiteit werken we met de kinderen aan geloofsontwikkeling, waarbij de Bijbel het uitgangspunt is. Natuurlijk werken we in het 10-14 onderwijs ook aan belangrijke vakken als Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Maar we vinden het net zo belangrijk dat leerlingen leren samenwerken, communiceren, presenteren en creatief, kritisch en probleemoplossend denken én doen. Dat ze nieuwsgierig zijn en ontdekken waar hun talenten liggen. En dat ze groeien als mens. Zodat ze zich aan het einde van de 10-14 route bewust zijn van hun kwaliteiten en valkuilen. Dat ze voldoende kennis bezitten, maar ook veel vaardigheden hebben aangeleerd. En dat ze in staat zijn om bewuste keuzes te maken. 

Voor wie?

Voor PricoH-leerlingen groep 7.

10-14 Hoogeveen is in augustus 2022 gestart met een aantal groep 7-leerlingen van PricoH-scholen. Het zijn kinderen waarvan verwacht wordt dat ze havo- of vwo-niveau hebben. 10-14 onderwijs is er voor kinderen die in het regulier onderwijs goed kunnen functioneren. We geven de kinderen alle ruimte om te leren en een stevige basis om te groeien. We noemen dat wortelen en vliegen. Waar ben je goed in? Vlieg dan verder. Waar heb je moeite mee? Dan krijg je de kans om het aanbod te laten wortelen. Een aanbod op maat, in een doorlopende leerlijn. De docent staat naast het kind, stimuleert en nodigt uit om te blijven ontwikkelen.

Voor Robin die nog wat langer wil wortelen

Robin is een meisje waarvan iedereen zegt: “Het zit erin, maar ze laat het nog niet zien.” Voor wie de keuze die ze moet maken in groep 8 te vroeg komt. In de kleine, vertrouwde setting van 10-14 Hoogeveen kan ze in haar eigen tempo verder leren. Ze krijgt de ruimte om de keuze voor het voortgezet onderwijs nog even uit te stellen.

Voor Noah die nu al wil vliegen

Noah is een jongen die nog meer uitdaging nodig heeft. Hij blinkt echt uit in rekenen en zou zich al wel willen vastbijten in interessante wiskundesommen. Door hem in een kleine, vertrouwde omgeving meer uitdaging te bieden, leert hij wat het is om te leren.

Vraag & antwoord

De klas heeft een eigen ruimte op locatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College, waar plek is voor bewegen, spelen en leren. Daar krijgen de kinderen les van een basisschoolleerkracht met passie voor deze onderwijsvorm. Doordat we op locatie Bentinckspark zitten, kunnen we goed samenwerken met het voortgezet onderwijs en gebruikmaken van de faciliteiten van het RvEC.

Het eigen gebouw is en blijft 4 jaar lang de thuisbasis. Daarnaast maken we gebruik van de faciliteiten van het hoofdgebouw.

Er wordt op een andere manier lesstof aangeboden. Kinderen werken aan de doelen die passen bij 10-14 onderwijs. ’s Ochtends op maat aan rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels en ’s middags thematisch aan vakken als aardrijkskunde, biologie, kunst en cultuur. 

We volgen het continurooster. De schooltijden worden aangepast aan de VO-tijden, zodat de kinderen ‘in de luwte’ kunnen aankomen en vertrekken.

Ja, leerlingen kunnen na vier jaar 10-14 onderwijs gewoon doorstromen naar klas 3 van het voortgezet onderwijs. Het RvEC is dan een logische stap, maar leerlingen kunnen ook naar andere scholen uitstromen als ze dat willen. Het voordeel van het starten in klas 3 van het reguliere voortgezet onderwijs is dat ze dan vaak een beter beeld hebben van het niveau dat bij ze past.

Werken aan groepsvorming zal in de eerste periode veel aandacht krijgen. En natuurlijk denken we na over alle traditionele activiteiten en hoogtepunten die bij de hoogste groepen van het basisonderwijs horen, zoals schoolreisjes, kamp, eindmusical en vieringen. Vieren, feesten en excursies horen ook gewoon bij de 10-14 route.

We vinden het contact met de ouders heel belangrijk. Er zijn geen drempels. Je mag je kind dus gewoon in de klas brengen als je dat wilt. 

De 10-14 onderwijsroute volgt de onderwijsbehoefte van het kind zo dicht mogelijk.

Het christelijk geloof is de basis voor onze visie en handelen. Iedere dag besteden we aandacht aan geloofsontwikkeling en identiteit.

Het onderwijsprogramma wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen het PO en het VO. PricoH en het RvEC werken al jaren nauw samen. We verwachten dat het 10-14 onderwijs zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs kan verrijken. Leraren PO en VO krijgen de kans om van elkaar te leren en samen een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen. Omdat we een eigen ruimte op locatie Bentinckspark van het RvEC krijgen, kunnen kinderen bijvoorbeeld gemakkelijk een keer meedoen met een VO-les. En onderbouwleerlingen van het RvEC kunnen de kinderen uit de 10-14 leerroute als tutor coachen. Daar leren zij ook weer heel veel van. Zo denken we dat er nog veel meer mogelijkheden zijn om elkaar te versterken.

Wettelijk gezien is dit nog niet mogelijk. De leerlingen worden na twee jaar PO ingeschreven bij het VO.

In principe blijven 10-14 leerlingen vier jaar lang bij elkaar. Als na twee jaar blijkt dat het uitstroomniveau van het kind toch al helemaal duidelijk is, zou het ervoor kunnen kiezen om eerder uit te stromen naar klas 1 van het reguliere voortgezet onderwijs.

Dat is mogelijk. Tussentijds uitstromen kun je nooit voorkomen, maar we doen ons best om het zo veel mogelijk te beperken.

Volgend schooljaar gaan we verder naar groep 8 met de eerste groep en starten we een nieuwe groep 7. Als u uw kind hiervoor wilt aanmelden, kunt u het contactformulier hieronder invullen tot 31 maart. 

Het team

Anita t Jong 10-14 Hoogeveen

Anita ’t Jong-de Jonge
(afdelingsleider)

Juf Anita vindt het belangrijk dat elke leerling echt gezien wordt. Dat ze met en van elkaar leren, zodat ze straks met een flinke rugzak vol kennis en vaardigheden kunnen uitvliegen, een mooie toekomst tegemoet.

Mandy Felz 10-14 Hoogeveen

Mandy van der Felz
(leerkracht)

Juf Mandy verheugt zich er enorm op om les te geven aan de eerste groep 10-14-leerlingen in Hoogeveen. Ze vindt het belangrijk dat het een plek wordt waar iedereen zich prettig voelt en zich kan ontwikkelen.

Pidi Reitsma
(afdelingsleider)

Pidi is bij 10-14 Hoogeveen betrokken vanuit het het Roelof van Echten College. Hier is ze al jaren afdelingsleider van de eerste twee klassen. Haar grote wens is basis- en voortgezet onderwijs te verbinden voor de leerling.

Meer weten of aanmelden?

Wilt u op de hoogte blijven, een vraag stellen, of uw kind aanmelden voor 10-14 Hoogeveen? Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op.