Vraag & antwoord

In schooljaar 2023-2024 gaan we met de eerste groep leerlingen door naar groep 8 en starten we met een nieuwe groep 7. Als u denkt dat dit echt iets is voor uw zoon of dochter, dan kunt u hierover in gesprek gaan met de basisschool van uw kind en daarna het intakeformulier downloaden. Stuur het ingevulde formulier vóór 17 maart naar Pidi Reitsma. U ontvangt dan uiterlijk begin april een uitnodiging voor een intakegesprek. In dat gesprek bekijken we of uw kind inderdaad geschikt is voor deze onderwijsroute.

De klas heeft een eigen ruimte op locatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College, waar plek is voor bewegen, spelen en leren. Daar krijgen de kinderen les van een basisschoolleerkracht met passie voor deze onderwijsvorm. Doordat we op locatie Bentinckspark zitten, kunnen we goed samenwerken met het voortgezet onderwijs en gebruikmaken van de faciliteiten van het RvEC.

Het eigen gebouw is en blijft 4 jaar lang de thuisbasis. Daarnaast maken we gebruik van de faciliteiten van het hoofdgebouw.

Er wordt op een andere manier lesstof aangeboden. Kinderen werken aan de doelen die passen bij 10-14 onderwijs. ’s Ochtends op maat aan rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels en ’s middags thematisch aan vakken als aardrijkskunde, biologie, kunst en cultuur. 

We volgen het continurooster. De schooltijden worden aangepast aan de VO-tijden, zodat de kinderen ‘in de luwte’ kunnen aankomen en vertrekken.

Ja, leerlingen kunnen na vier jaar 10-14 onderwijs gewoon doorstromen naar klas 3 van het voortgezet onderwijs. Het RvEC is dan een logische stap, maar leerlingen kunnen ook naar andere scholen uitstromen als ze dat willen. Het voordeel van het starten in klas 3 van het reguliere voortgezet onderwijs is dat ze dan vaak een beter beeld hebben van het niveau dat bij ze past.

Werken aan groepsvorming zal in de eerste periode veel aandacht krijgen. En natuurlijk denken we na over alle traditionele activiteiten en hoogtepunten die bij de hoogste groepen van het basisonderwijs horen, zoals schoolreisjes, kamp, eindmusical en vieringen. Vieren, feesten en excursies horen ook gewoon bij de 10-14 route.

We vinden het contact met de ouders heel belangrijk. Er zijn geen drempels. Je mag je kind dus gewoon in de klas brengen als je dat wilt. 

De 10-14 onderwijsroute volgt de onderwijsbehoefte van het kind zo dicht mogelijk.

Het christelijk geloof is de basis voor onze visie en handelen. Iedere dag besteden we aandacht aan geloofsontwikkeling en identiteit.

Het onderwijsprogramma wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen het PO en het VO. PricoH en het RvEC werken al jaren nauw samen. We verwachten dat het 10-14 onderwijs zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs kan verrijken. Leraren PO en VO krijgen de kans om van elkaar te leren en samen een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen. Omdat we een eigen ruimte op locatie Bentinckspark van het RvEC krijgen, kunnen kinderen bijvoorbeeld gemakkelijk een keer meedoen met een VO-les. En onderbouwleerlingen van het RvEC kunnen de kinderen uit de 10-14 leerroute als tutor coachen. Daar leren zij ook weer heel veel van. Zo denken we dat er nog veel meer mogelijkheden zijn om elkaar te versterken.

Wettelijk gezien is dit nog niet mogelijk. De leerlingen worden na twee jaar PO ingeschreven bij het VO.

In principe blijven 10-14 leerlingen vier jaar lang bij elkaar. Als na twee jaar blijkt dat het uitstroomniveau van het kind toch al helemaal duidelijk is, zou het ervoor kunnen kiezen om eerder uit te stromen naar klas 1 van het reguliere voortgezet onderwijs.

Dat is mogelijk. Tussentijds uitstromen kun je nooit voorkomen, maar we doen ons best om het zo veel mogelijk te beperken.

Agenda

wo 18 januari 2023, 16:00 uur
Informatiemiddag voor IB’ers en leerkrachten
RvEC, Sportveldenweg 20, Bentinckspark
wo 18 januari 2023, 19:30 uur
Informatieavond voor ouders
RvEC, Sportveldenweg 20, Bentinckspark
do 9 februari 2023, 19:30 uur
Informatieavond voor ouders
RvEC, Sportveldenweg 20, Bentinckspark
di 14 februari 2023, 16:00 uur
Kennismakingsmiddag voor ouders en kinderen
RvEC, Sportveldenweg 20, Bentinckspark

Meer weten of aanmelden?

Denkt u dat 10-14 onderwijs echt iets is voor uw zoon of dochter? Ga er dan over in gesprek met de basisschool van uw kind en download het intakeformulier. Hierboven leest u meer over de aanmeldprocedure.

Hebt u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor een van onze activiteiten? Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op.