Vraag & antwoord

In schooljaar 2024-2025 is er weer ruimte voor een nieuwe groep leerlingen die nu nog in groep 6 van de basisschool zitten. Natuurlijk gaan we ook door met de groepen die eerder begonnen zijn bij 10-14 Hoogeveen. Daarom is er ook voor leerlingen die nu in groep 7 of 8 van de basisschool zitten een mogelijkheid om in te stromen. Als jij denkt dat dit echt iets is voor jouw zoon of dochter, meld je kind dan aan voor een meeloopdag. Overweeg je een aanmelding, dan is het wenselijk om dit ook te bespreken met de basisschool van je kind. Voor de officiële aanmelding kun je het aanmeldformulier downloaden, invullen en uiterlijk 31 maart mailen naar Pidi Reitsma. Ook de basisschool vult een aanmeldformulier in voor je kind. 

De 10-14 route is er speciaal voor nieuwsgierige kinderen, die behoefte hebben aan een rijkere leeromgeving. De informatiemiddagen die we in januari en februari organiseren zijn een goede manier om kennis te maken met ons onderwijs. Maar de beste manier om te ontdekken of dit type onderwijs bij jouw kind past, is een meeloopdag. Voor alle activiteiten kun je je aanmelden via het formulier hieronder. 

Nadat je je kind hebt aangemeld voor 10-14 Hoogeveen, nodigen we jullie eventueel nog uit voor een klikgesprek. Hiervoor nodigen we soms ook de intern begeleider of leerkracht van de basisschool uit. In alle gevallen hoor je zo snel mogelijk of jouw kind volgend schooljaar kan starten op 10-14 Hoogeveen.

Op de kennismakingsmiddag in juni kan hij of zij dan alvast de andere leerlingen ontmoeten.

Ja, na de kerstvakantie is er een mogelijkheid om in te stromen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

De 10-14 onderwijsroute volgt de onderwijsbehoefte van het kind zo dicht mogelijk.

De klas heeft een eigen ruimte op locatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College, waar plek is voor bewegen, spelen en leren. Daar krijgen de kinderen les van basisschoolleerkrachten, met daarnaast VO-docenten die passie hebben voor deze onderwijsvorm.

Het eigen gebouw is en blijft 4 jaar lang de thuisbasis. Daarnaast maken we gebruik van de faciliteiten van het hoofdgebouw.

Het onderwijsprogramma wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen het PO en het VO. PricoH en het RvEC werken al jaren nauw samen. Door de wisselwerking van 10-14 onderwijs wordt zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs verrijkt. Leraren PO en VO werken met elkaar samen en leren van elkaar door dit nieuwe onderwijsconcept samen te ontwikkelen.

Omdat we een eigen ruimte op locatie Bentinckspark van het RvEC hebben, kunnen kinderen bijvoorbeeld gemakkelijk een keer meedoen met een VO-les. En we geloven dat er nog veel meer mogelijkheden zijn om elkaar te versterken.

De lesstof wordt vooral op een andere manier aangeboden. Kinderen werken aan de doelen die passen bij 10-14 onderwijs. ’s Ochtends op maat aan rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels en ’s middags thematisch aan vakken als aardrijkskunde, biologie, kunst en cultuur. Daarnaast is er een doorlopende leerlijn, waardoor we herhaling zo veel mogelijk vermijden.

De nieuwsgierigheid van het kind is ons uitgangspunt. Het kind is mede-eigenaar van het leerproces. Hiermee sluiten we aan bij zijn of haar talenten, ontwikkelingsfase en onderwijsbehoefte. We betrekken de wereld om ons heen in het onderwijs en bieden de vakken aan in samenhang, niet als losse onderdelen. Coaching is een vast onderdeel van het programma. Daar maken we uitdrukkelijk en veel tijd voor vrij.

Ja, en zelfs nog meer. Leerlingen kunnen na vier jaar 10-14 onderwijs gewoon doorstromen naar klas 3 van het voortgezet onderwijs. Het RvEC is dan een logische stap, maar leerlingen kunnen ook naar andere scholen uitstromen als ze dat willen.

Het voordeel van het starten in klas 3 van het reguliere voortgezet onderwijs is dat ze dan vaak een beter beeld hebben van het niveau dat bij ze past. Door de coaching en door veel te oefenen, ontwikkelen de leerlingen meer vaardigheden.

In principe wel natuurlijk, maar we proberen er een ‘zachte landing’ van te maken. Dat doen we door (ook nu al) heel nauw samen te werken met het reguliere voortgezet onderwijs. Bovendien maken ze tijdens de jaren bij 10-14 Hoogeveen al uitgebreid kennis met het RvEC. Ze groeien als het ware de school in. Niet alleen op basis van kennis, maar bovenal door de aandacht voor het leren leren. 

Werken aan groepsvorming krijgt in de eerste periode veel aandacht. De eerste twee weken na de zomervakantie zijn we zelfs alleen maar hiermee bezig. Dit zijn onze gouden weken. Natuurlijk kijken we daarnaast ook naar alle traditionele activiteiten en hoogtepunten die bij de hoogste groepen van het basisonderwijs horen, zoals schoolreisjes, kamp, eindmusical en vieringen. We maken hierin een keuze die past bij ons onderwijs én bij de kinderen. Vieren, feesten en excursies horen dus ook bij de 10-14 route.

We vinden het contact met ouders heel belangrijk. Er zijn wat ons betreft geen drempels. Je mag je kind dus gewoon in de klas brengen als je dat wilt. Of de juf aanspreken als je vragen hebt. Ook houden we contact met elkaar via telefoon of mail. 

Het christelijk geloof is de basis voor onze visie en handelen. Iedere dag besteden we aandacht aan geloofsontwikkeling en identiteit.

Wettelijk gezien is dit nog niet mogelijk. De leerlingen worden na twee jaar PO ingeschreven bij het VO, dus bij het Roelof van Echten College.

In principe blijven 10-14 leerlingen vier jaar lang bij elkaar. Als we zien dat een eerdere overstap beter of wenselijk is voor het kind, dan gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Dat is mogelijk. Tussentijds uitstromen kun je nooit voorkomen, maar we doen ons best om het zo veel mogelijk te beperken.

Jazeker. Er is juist veel tijd en ruimte voor spel en beweging. Dat hoort bij 10-14! 

We volgen een continurooster. Elke dag starten we met de lessen om 8.45 uur. Vanaf 8.30 uur kunnen de leerlingen al inlopen. Om 14.15 uur zijn de lessen klaar. 

De schooltijden zijn aangepast aan de VO-tijden, zodat de kinderen ‘in de luwte’ kunnen aankomen en vertrekken.

Huiswerk is geen doel op zich. Het gaat erom dat de kinderen leren plannen en organiseren. Daar kan een huiswerkopdracht onderdeel van zijn.

We werken met Chromebooks, die worden geleverd door de school.

Er is geen sprake van schoolgeld, wel van een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt geïnd door de school waar je kind staat ingeschreven.

De vakanties van het PO en VO worden al zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. 

Ja, Dotato blijft gewoon bestaan. Dit project is er speciaal voor meerbegaafde groep 8-leerlingen die niet willen overstappen naar een aparte onderwijsroute, maar wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Die uitdaging krijgen ze op het RvEC, tijdens 8 woensdagochtenden. 

Agenda

wo 6 maart 2024
Meeloopdag voor leerlingen
> neem hiervoor contact met ons op
RvEC, Sportveldenweg 20, Bentinckspark
do 7 maart 2024
Meeloopdag voor leerlingen
> neem hiervoor contact met ons op
RvEC, Sportveldenweg 20, Bentinckspark
wo 13 maart 2024
Meeloopdag voor leerlingen
> neem hiervoor contact met ons op
RvEC, Sportveldenweg 20, Bentinckspark
do 14 maart 2024
Meeloopdag voor leerlingen
> neem hiervoor contact met ons op
RvEC, Sportveldenweg 20, Bentinckspark

Meer weten of aanmelden?

Denk jij dat 10-14 onderwijs echt iets is voor jouw zoon of dochter? Dan kun je hier het aanmeldformulier downloaden. Hierboven lees je meer over de aanmeldprocedure.

Heb je nog vragen of wilt je je aanmelden voor een van onze activiteiten? Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.