Vraag & antwoord

In schooljaar 2023-2024 is er weer ruimte voor een nieuwe groep leerlingen die nu nog in groep 6 van de basisschool zitten. Natuurlijk gaan we ook door met de groep leerlingen die vorig jaar begonnen zijn bij 10-14 Hoogeveen. Daarom is er ook voor leerlingen die nu in groep 7 van de basisschool zitten een mogelijkheid om in te stromen. Als je denkt dat dit echt iets is voor jouw zoon of dochter, ga hier dan eerst over in gesprek met de basisschool van je kind. Denken zij ook dat jouw kind hier geschikt voor is? Dan kun je het intakeformulier downloaden, invullen en vóór 17 maart mailen naar Pidi Reitsma. Ook de basisschool vult een intakeformulier in voor jouw kind. 

De 10-14 route is er speciaal voor nieuwsgierige kinderen, die behoefte hebben aan een rijkere leeromgeving. Kinderen zonder zorgprofiel. Met een intakegesprek bekijken we of de route geschikt is voor jouw kind. Daarom vragen we jou en de basisschool om eerst een intakeformulier in te vullen. Want de leerkracht of de IB’er kan goed meedenken of 10-14 past bij jouw kind. Uiterlijk begin april ontvang je een uitnodiging voor een gesprek, samen met je kind. Soms nodigen we ook de intern begeleider of leerkracht van de basisschool uit bij dit gesprek. Als alle intakegesprekken zijn geweest, hoor je zo snel mogelijk of jouw kind volgend schooljaar kan starten op 10-14 Hoogeveen. Op de kennismakingsmiddag in juni kan hij of zij dan alvast de andere leerlingen ontmoeten.

Nee, dat is niet meer mogelijk. In het nieuwe schooljaar kunnen wel leerlingen instromen die nu al in groep 7 van de basisschool zitten. We hebben namelijk geen jaarklassensysteem, zoals in het reguliere onderwijs. We werken dus niet met klassen, maar met een groep. De leerlingen werken allemaal op hun eigen niveau aan de kernvakken, thematisch werken ze samen.  

De 10-14 onderwijsroute volgt de onderwijsbehoefte van het kind zo dicht mogelijk.

De klas heeft een eigen ruimte op locatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College, waar plek is voor bewegen, spelen en leren. Daar krijgen de kinderen les van basisschoolleerkrachten met passie voor deze onderwijsvorm. Doordat we op locatie Bentinckspark zitten, kunnen we goed samenwerken met het voortgezet onderwijs en gebruikmaken van de faciliteiten van het RvEC.

Het eigen gebouw is en blijft 4 jaar lang de thuisbasis. Daarnaast maken we gebruik van de faciliteiten van het hoofdgebouw.

Het onderwijsprogramma wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen het PO en het VO. PricoH en het RvEC werken al jaren nauw samen. We verwachten dat het 10-14 onderwijs zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs zal verrijken. Leraren PO en VO krijgen de kans om van elkaar te leren en samen een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen.

Omdat we een eigen ruimte op locatie Bentinckspark van het RvEC hebben, kunnen kinderen bijvoorbeeld gemakkelijk een keer meedoen met een VO-les. En onderbouwleerlingen van het RvEC kunnen de kinderen uit de 10-14 leerroute als tutor coachen. Daar leren zij ook weer heel veel van. Zo denken we dat er nog veel meer mogelijkheden zijn om elkaar te versterken.

De lesstof wordt vooral op een andere manier aangeboden. Kinderen werken aan de doelen die passen bij 10-14 onderwijs. ’s Ochtends op maat aan rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels en ’s middags thematisch aan vakken als aardrijkskunde, biologie, kunst en cultuur. 

De nieuwsgierigheid van het kind is ons uitgangspunt. Het kind is mede-eigenaar van het leerproces. Hiermee sluiten we aan bij zijn of haar talenten, ontwikkelingsfase, onderwijsbehoefte en leerstijl. Coaching is een vast onderdeel van het programma. Daar maken we uitdrukkelijk tijd voor vrij.

Ja, leerlingen kunnen na vier jaar 10-14 onderwijs gewoon doorstromen naar klas 3 van het voortgezet onderwijs. Het RvEC is dan een logische stap, maar leerlingen kunnen ook naar andere scholen uitstromen als ze dat willen.

Het voordeel van het starten in klas 3 van het reguliere voortgezet onderwijs is dat ze dan vaak een beter beeld hebben van het niveau dat bij ze past.

In principe wel natuurlijk, maar we proberen er een ‘zachte landing’ van te maken. Dat doen we door (ook nu al) heel nauw samen te werken met het reguliere voortgezet onderwijs. Bovendien maken ze tijdens de jaren bij 10-14 Hoogeveen al uitgebreid kennis met het RvEC. Ze groeien als het ware de school in. 

Werken aan groepsvorming krijgt in de eerste periode veel aandacht. En natuurlijk denken we na over alle traditionele activiteiten en hoogtepunten die bij de hoogste groepen van het basisonderwijs horen, zoals schoolreisjes, kamp, eindmusical en vieringen. Vieren, feesten en excursies horen ook gewoon bij de 10-14 route.

We vinden het contact met ouders heel belangrijk. Er zijn wat ons betreft geen drempels. Je mag je kind dus gewoon in de klas brengen als je dat wilt. Of de juf aanspreken als je vragen hebt. Ook houden we contact met elkaar via telefoon of mail. 

Het christelijk geloof is de basis voor onze visie en handelen. Iedere dag besteden we aandacht aan geloofsontwikkeling en identiteit.

Wettelijk gezien is dit nog niet mogelijk. De leerlingen worden na twee jaar PO ingeschreven bij het VO, dus bij het Roelof van Echten College.

In principe blijven 10-14 leerlingen vier jaar lang bij elkaar. Als na twee jaar blijkt dat het uitstroomniveau van het kind toch al helemaal duidelijk is, zou het ervoor kunnen kiezen om eerder uit te stromen naar klas 1 van het reguliere voortgezet onderwijs.

Dat is mogelijk. Tussentijds uitstromen kun je nooit voorkomen, maar we doen ons best om het zo veel mogelijk te beperken.

Jazeker. Er is juist veel tijd en ruimte voor spel en beweging. Dat hoort bij 10-14! 

We volgen een continurooster. Elke dag starten we met de lessen om 8.45 uur. Vanaf 8.30 uur kunnen de leerlingen al inlopen. Dat kwartier gebruiken we ook voor coachmomenten. Om 14.15 uur zijn de lessen klaar. Tot 14.30 uur is er dan ook weer ruimte voor coachmomenten.

De schooltijden zijn aangepast aan de VO-tijden, zodat de kinderen ‘in de luwte’ kunnen aankomen en vertrekken.

Huiswerk is geen doel op zich. Het gaat erom dat de kinderen leren plannen en organiseren. Daar kan een huiswerkopdracht onderdeel van zijn.

We werken met Chromebooks, die worden geleverd door de school.

Er is geen sprake van schoolgeld, wel van een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt geïnd door de basisschool waar je kind staat ingeschreven.

De vakanties van het PO en VO worden al zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. 

Ja, Dotato blijft gewoon bestaan. Dit project is er speciaal voor meerbegaafde groep 8-leerlingen die niet willen overstappen naar een aparte onderwijsroute, maar wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Die uitdaging krijgen ze op het RvEC, tijdens 8 woensdagochtenden. 

Agenda

wo 17 januari 2024, 15:00 uur
Informatiemiddag voor leerlingen en ouders
RvEC, Sportveldenweg 20, Bentinckspark
wo 14 februari 2024, 15:00 uur
Informatiemiddag voor leerlingen en ouders
RvEC, Sportveldenweg 20, Bentinckspark

Meer weten of aanmelden?

Denkt u dat 10-14 onderwijs echt iets is voor uw zoon of dochter? Ga er dan over in gesprek met de basisschool van uw kind en download het intakeformulier. Hierboven leest u meer over de aanmeldprocedure.

Hebt u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor een van onze activiteiten? Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op.